Özelleştirmeler

Özelleştirmeler

Salı Pazarı Kruvaziyer Limanı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ("ÖİB"), Burgan Yatırım liderliğindeki danışman konsorsiyumu 2010 yılında Salıpazarı Kruvaziyer Limanı ("Liman") özelleştirilmesi kapsamında özelleştirme stratejisinin belirlenmesi, uygulanması ve ihale sürecinin yönetimi için görevlendirmiştir.

İki yılı aşan hazırlık çalışmalarının tüm aşamalarında görev alan Burgan Yatırım, özelleştirme süreci ve şartlarının ÖİB tarafından belirlenmesi için gerekli tüm çalışmaların doğru ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlamıştır.

2013 Ocak ayında yayımlanan ihale ilanı ile başlayan ihale süreci 16 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen açık artırma ile tamamlanmıştır.

Söz konusu açık artırmada en yüksek teklif olan 702 milyon ABD Doları teklifin sahibi Doğuş Holding A.Ş.'ye Liman'ın 30 yıl süreyle işletme hakkı 14 Şubat 2014'te imzalanan sözleşme ile devredilmiştir.

Uzan Çimento

Italcementi Grubu' na Uzan Çimento Fabrikaları' nın satışında münhasır finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Uzan Çimento Fabrikaları' yla ilgili fizibilite çalışmalarının yürütülmesi
 • Yerel pazardaki rekabet, kanun koyan ve satışı gerçekleştirecek mercilerle ilgili gerekli bilgilerin toplanması ve sunulması
 • İhale sürecinin başından sonuna kadar koordinasyonun sağlanması
 • Stratejik kararlar almak için gereken bilgilerin sağlanması ve değerlendirilmesi

Burgan Yatırım Italcementi Grubu' nun teklif verdiği varlıklar için, grubu başarıyla açık artırma sürecine getirmiştir.

Tüpraş

Avusturya' nın en büyük sanayi kuruluşu OMV' ye Tüpraş' ın özelleştirme sürecinde münhasır finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Yerel pazardaki düzenleyici ve satışı gerçekleştirecek mercilerle ilgili gerekli bilgilerin toplanıp sunulması
 • Finansal ve makro ekonomik bilgilerin sağlanması, benzer şirketlerle ile ilgili detaylı bilgi sunulması
 • Şirketin ve iştiraklerin değerlemesi
 • İhale sürecinin başından sonuna kadar koordinasyonun sağlanması
 • Stratejik kararlar alınmaı için gereken bilgilerin sağlanması ve değerlendirilmesi

Proje, 12 Eylül 2005'te yapılan ihalede şirketin başka bir yatırımcıya satışı ile sonuçlanmıştır.

İDO

İDO' nun özelleştirilmesi işlemi ihale sürecinde ve ihale sonrası uzun vadeli satın alma finansman temini sürecinde Tepe – Akfen – Souter – Sera konsorsiyumuna münhasır finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Veri Odası prosedürü için proje ekibinin (avukatlık şirketi, bağımsız denetim şirketi, teknik danışmanlık şirketi) koordinasyonun sağlanması
 • Şirket değerlemesi
 • Teklif stratejisi geliştirilmesi
 • İhale sürecinin başından sonuna kadar koordinasyonun sağlanması
 • Stratejik kararların alınabilmesi için gereken bilgilerin sağlanması ve değerlendirilmesi

Nisan 2011' de ihalesi gerçekleştirilen İDO özelleştirme sürecinin kapanış işlemleri 16 Haziran 2011 tarihinde gerçekleşmiştir.

İZGAZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi' ne, doğalgaz dağıtım iştiraki olan İzmit Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş' nin (İzgaz) özelleştirilmesi işleminde münhasır finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Sektör, pazar ve şirket hakkında detaylı bilgilerin sunulduğu pazarlama dokümanlarının hazırlanması ve potansiyel yatırımcılara iletilmesi
 • Yerli ve uluslararası potansiyel yatırımcıların belirlenmesi ve iletişimin yönetilmesi
 • Şirket değerlemesi
 • Tanıtım Dokümanı' nın hazırlanması
 • Bilgi Odası' nın hazırlanması
 • İhale şartnamesinin hazırlanması

Burgan Yatırım ihale sürecini organize etmiş ve İhale Komisyonu'na destek sağlamıştır.

Ağustos 2008'de ihalesi gerçekleştirilen İzgaz özelleştirme sürecinin kapanış işlemleri 21 Ocak 2009 tarihinde gerçekleşmiştir.

Erdemir

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Burgan Yatırım' ı Ereğli Demir Çelik İşletmeleri' nin özelleştirilmesinde RIAG ve Tekinalp Avukatlık danışmanlık konsorsiyum lideri olarak seçmiştir.

Burgan Yatırım fikir üretme aşamasından itibaren bu proje üzerinde çalışmış, süreç içerisinde ÖİB, Erdemir, Hükümet ve ilgili İdareler ile yakın ilişki ve iletişim içerisinde bulunmuştur.

ÖİB' nin, 4 Ekim 2005 tarihinde yapılan ihale sonucu, şirketin % 46.12' sini 2,77 milyar ABD Doları karşılığında satışı ile süreç başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

Anadolu Grup

Anadolu Grubu' na, Türkiye Araç Muayene İstasyonları' nın özelleştirilmesi sürecinde münhasır finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir. Burgan Yatırım fikir üretme aşamasından itibaren bu proje üzerinde çalışmış, süreç içerisinde Özelleştirme İdaresi, Hükümet ve ilgili İdareler ile yakın ilişki ve iletişim kurmuştur.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Özelleştirme İdaresi, Ulaştırma Bakanlığı, Hükümet, ilgili İdareler ve yerel yatırımcılardan oluşan potansiyel ortakların tespit edilmesi ve bu ortaklar ile toplantılar düzenlenmesi
 • Anadolu Grubu için lobi faaliyetlerinin geliştirilmesi, yürütülmesi ve Anadolu Grubu' nun düşünce ve isteklerinin ilgili taraflara iletilmesi
 • Teklif verebilecek yerel ve global yatırımcılarla potansiyel ortaklık müzakerelerinin yürütülmesi

Burgan Yatrıım Anadolu Grubu'na ayrıca Araç Muayene İstasyonları özelleştirilmesi için teklif verme aşamasında geniş kapsamlı alıcı tarafı danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Burgan Yatırım Anadolu Grubu' nu başarıyla kısa listeye seçilen yatırımcılar arasına getirmiştir.

Tekel

Koreli tütün monopolü KT & G' ye Tekel' in özelleştirme sürecinde münhasır finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir.

KT&G Tekel özelleştirmesine, çeşitli sebeplerden dolayı teklif vermemeye karar vermiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Veri Odası prosedürü için proje ekibinin (avukatlık şirketi, bağımsız denetim şirketi, teknik danışmanlık şirketi) koordinasyonun sağlanması
 • Şirket değerlemesi
 • Teklif stratejisi geliştirilmesi
 • Hükümet ile ilişkilerin yönetilmesi