Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları

Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları

Ekol Gıda

Ekol Gıda'nın %51 hissesinin Cargill'e satışında Ekol Gıda'ya münhasır finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Bilgi paketinin hazırlanması
 • Yönetim finansallarının hazırlanması
 • Ön mutabakat mektubunun müzakere edilmesi
 • Hukuk ve vergi danışmanlarının oluşturulması ve koordinasyonu
 • Bilgi Odası'nın hazırlanması ve yönetimi
 • Satış stratejisi ve yapısı konusunda danışmanlık
 • Satış sözleşmelerinin müzakereleri ve taraflar arası koordinasyonun sağlanması

Kapanış 4 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşmiştir.

Kipa
 • İzmir bölgesinin lider hipermarket zincir mağazalarıdan olan Kipa 2002 yılında dünyanın önde gelen perakende devlerinden biri olan Tesco Plc ile görüşmelere başlamıştır.
 • Burgan Yatırım, satıcı taraf olan Kipa ve hissedarlarının münhasır danışmanı olarak projede rol almış ve aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermiştir:
  • Satışın ve şirketin değerlemesi
  • Müzakerelerde karşı strateji ve taktik geliştirmek
  • Proje ekiplerinin koordinasyonu
  • Proje 11 Kasım 2003 tarihinde Tesco'nun Kipa'yı 163 milyon ABD Doları'na satın alması ile sonuçlanmıştır.
Hakan Plastik

Hakan Plastik A.Ş.'nin çoğunluk hissesinin Georg Fischer AG tarafından satın alınmasında Georg Fischer AG'ye münhasır finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Sektör ve hedef şirket hakkında detaylı bilgilerin sağlanması
 • Hedef şirket için değerleme çalışması yapılması
 • Detaylı inceleme (Due Diligence) yapılması ve sürecin yönetimi
 • Satın alma stratejisi ve yapısı konusunda danışmanlık
 • Satın alma ve hissedarlık anlaşmalarının müzakereleri ve taraflar arası koordinasyonun sağlanması

Kapanış 16 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleşmiştir.

smith&nephew

Plato Grup'a ait varlıkların çoğunluğunun Smith&Nephew'a satışında Plato Grup'a münhasır finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Bilgi paketinin hazırlanması
 • Yönetim finansallarının hazırlanması
 • Ön mutabakat mektubunun müzakere edilmesi
 • Hukuk ve vergi danışmanlarının oluşturulması ve koordinasyonu
 • Bilgi Odası'nın hazırlanması ve yönetimi
 • Satış stratejisi ve yapısı konusunda danışmanlık
 • Satış sözleşmelerinin müzakereleri ve taraflar arası koordinasyonun sağlanması

Kapanış 30 Eylül 2013 tarihinde gerçekleşmiştir.

Titan

Italcementi Grubu'na ait Yunanistan'da kurulu Domiki Beton SA'nın Titan Cement SA'ya satışında Italcementi Grubu'na finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Sektör, pazar ve şirket hakkında detaylı bilgilerin sunulduğu pazarlama dokümanlarının hazırlanması ve potansiyel yatırımcılara iletilmesi
 • Bilgi Odası'nın hazırlanması ve yönetilmesi
 • Taraflararası müzakerelerin koordine edilmesi, karşı müzakere taktiklerinin ve stratejilerinin geliştirilmesi

Kapanış 15 Ocak 2008 tarihinde gerçekleşmiştir.

Tekfenbank

Eurobank EFG' nin Tekfenbank' ın %70'ini 182 milyon ABD Doları' na satın alma sürecinde Eurobank EFG' ye münhasır finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Yerel pazarla ilgili bilgilerin toplanması ve sunulması
 • Finansal ve makro ekonomik bilgilerin sağlanması, benzer şirketlerle ile ilgili bilgi sunulması
 • Banka değerleme sürecinin tamamlanması
 • Sürecin başından sonuna kadar pazarlıkların koordinasyonunun sağlanması
 • Stratejik kararların alınması için gereken bilgilerin sağlanması ve değerlendirilmesi

Kapanış 16 Mart 2007 tarihinde gerçekleşmiştir.

Italcementi

Italcementi Grubu'nun, Göltaş'ın 120 milyon ABD Doları değerindeki % 35 hissesinin İMKB'den toplanmasında Italcementi Grubu'na münhasır finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Yerel pazarla ilgili bilgilerin sunulması
 • Finansal ve makro ekonomik çevre hakkında gerekli bilgilerin, hedef şirket ve benzer şirketler hakkında verilerin sunulması
 • Hedef şirketin değerlenmesi

Burgan Yatırım, Türkiye'de, Italcementi'ye tam kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Assan Tüketici Finansmanı

Assan Tüketici Finansmanı şirketi hisselerinin satışında Kibar Holding' e münhasır finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Potansiyel yatırımcılarla ilgili geniş çaplı çalışma yapılarak şirketin rekabetçi bir teklif sürecine hazırlanması
 • Bilgi Odası'nın hazırlanması ve yönetilmesi
 • Taraflararası müzakerelerin koordine edilmesi

Kapanış 24 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleşmiştir.

Lumberjack

Lumberjack markasının İtalyan 3A Antonini S.p.A.' dan satın alınmasında Ziylan Grup' a münhasır finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Ön mutabakat mektubunun müzakere edilmesi
 • Detaylı inceleme (Due Diligence) yapılması ve uygun vergi yapısının kurulması amacıyla İtalyan danışman ekibinin oluşturulması
 • Detaylı inceleme, değerleme ve vergi planlamaları çalışmalarının koordinasyonun sağlanması
 • Satınalma staretjisi ve yapısı konusunda danışmanlık hizmeti sunulması
 • Satınalma anlaşmalarının müzakereleri ve taraflar arası koordinasyonun sağlanması

Kapanış 12 Nisan 2012 tarihinde gerçekleşmiştir.

Set Group Holding

Set Group Holding hisselerinin 290 milyon € şirket değeri üzerinden satın alımı işleminde Limak Holding' e finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Sektör ve hedef şirket hakkında detaylı bilgi sağlanması
 • Hedef şirketin değerlendirilmesi
 • Detaylı inceleme yapılması
 • Taraflararası müzakerelerin koordine edilmesi
 • Sürecin başından sonuna kadar pazarlıkların koordinasyonunun sağlanması
 • Stratejik kararlar alınması için gereken bilgilerin sağlanması ve değerlendirilmesi

Kapanış 24 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleşmiştir.

Soli

Soli Tersanesi' nin 20 milyon ABD Doları' na Enka İnşaat ve iştiraki Çimtaş' a satışında münhasır finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Potansiyel yatırımcılarla ilgili geniş çaplı çalışma yapılarak şirketin rekabetçi bir teklif sürecine hazırlanması
 • Potansiyel alıcıların belirlenmesi ve iletişimin yönetilmesi
 • Pazarlama dokümanlarının hazırlanması
 • Taraflararası müzakerelerin koordine edilmesi

Kapanış 21 Eylül 2010 tarihinde gerçekleşmiştir.

Vakıfbank Özel Sosyal Güvenlik

Vakıfbank Personel ve Memur Emekli Sandıkları Vakıfları' nın Atakule GYO' daki % 51 hissesinin 102 milyon TL'ye İsmail Tarman' a satışında münhasır finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Potansiyel yatırımcılarla ilgili geniş çaplı bir çalışma yapılarakl, şirketin rekabetçi bir teklif sürecine hazırlanması
 • Potansiyel alıcıların belirlenmesi ve iletişimin yönetilmesi
 • Pazarlama dokümanlarının hazırlanması
 • Bilgi Odası'nın hazırlanması
 • İhale sürecinin ve müzakerelerin koordine edilmesi, karşı müzakere taktikleri ve stratejilerinin geliştirilmesi
 • SPK ile ilişkiler ve kapanış için gerekli izinlerin alınması

Kapanış 24 Kasım 2009 tarihinde gerçekleşmiştir

Hellenic Petroleum

Opet ve Aygaz ortak girişimi olan Bulgaristan' daki akaryakıt istasyonu zinciri Opet / Aygaz Bulgaria EAD' nin % 100 hissesinin Hellenic Petroleum tarafından 35,3 milyon Euro karşılığında satın alınmasında Hellenic Petroleum' a münhasır finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Makroekonomik çevre hakkında bilgi sağlanması
 • Sektör ve hedef şirket hakkında detaylı bilgilerin sunulması
 • Hedef şirketin değerlendirilmesi
 • Detaylı inceleme yapılması
 • Taraflararası müzakerelerin koordine edilmesi

Kapanış 31 Ekim 2008 tarihinde gerçekleşmiştir.

Italgen

Italcementi Grubu' nun enerji iştiraki olan Italgen' e, Türk rüzgar enerjisi sektöründe gerçekleştirdiği stratejik satın alım sürecinde danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Makroekonomik çevre hakkında bilgi sağlanması
 • Hedef şirketlerin belirlenmesi ve incelenmesi
 • Hedef şirketin değerlemesi
 • Detaylı inceleme çalışması
 • Teklif dokümanlarının hazırlanması
 • Taraflararası müzakerelerin koordine edilmesi

Kapanış 9 Temmuz 2008 tarihinde gerçekleşmiştir.

Koç

Koç Holding' in Döktaş' taki % 55 hissesinin 111 milyon ABD Doları' na Finlandiyalı Componenta Corporation' a satışında münhasır finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Potansiyel yatırımcılarla ilgili geniş çaplı çalışma yapılarak, şirketin rekabetçi bir teklif sürecine hazırlanması
 • Potansiyel alıcıların belirlenmesi ve iletişimin yönetilmesi
 • Pazarlama dokümanlarının hazırlanması
 • Değerleme analizinin yapılması
 • Bilgi Odası'nın hazırlanması
 • Tüm taraflararası müzakerelerin koordine edilmesi, karşı müzakere taktikleri ve stratejilerinin geliştirilmesi

Kapanış 12 Aralık 2006 tarihinde gerçekleşmiştir.

POAS

Avusturya'nın en büyük sanayi kuruluşu OMV'nin, Doğan Grubu'nun POAS' taki % 34 hissesini 1,054 milyon ABD Doları' na satın almasında, OMV'ye münhasır finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Burgan Yatırım danışman olarak şu görevleri üstlenmiştir:

 • Türkiye pazarı ile ilgili bilgilerin sunulması
 • Gerekli finansal bilgi ve makro ekonomik verilerin sağlanması
 • Benzer şirketlerle ile ilgili bilgilerin sunulması
 • Şirket değerlemesi
 • Sürecin başından sonuna kadar pazarlıkların koordinasyonunun sağlanması
 • Stratejik kararlar almak için gereken bilgilerin sağlanarak değerlendirilmesi

Kapanış 16 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleşmiştir.